DANIŞMANLIK

Bodrum Tıp,  iş sağlığı ve güvenliği alanında yirmi yıldır biriktirdiğimiz tecrübeyi, farklı alanlardaki uzmanlığımızla birleştirerek; sektöre, firma önceliklerine, iş modeline, çalışan sayısı ve profiline göre değişebilen ihtiyaçlar için özelleştirilmiş projeler tasarlıyor ve yönetiyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yüzlerce İSG uygulaması, eğitim ve kurumsal dönüşüm projesinde danışmanlığın bir adım ötesine geçerek, kurumun organik bir parçası gibi hareket etmeyi ilke edindik.

Kurum değerleri ve iş modelini, uluslararası İSG standartlarıyla bir potada eritmeyi amaçlayan yaklaşımımız; kavramsal ve teorik altyapısı güçlü, sahada ise uygulanabilir ve sonuç odaklı çözümler geliştirmeyi amaçlar.

Danışmanlık hizmetlerimiz ihtiyaç ve risk analizinden başlayarak, planlama, kurgulama ve yönetim aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Danışmanlık Alanları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından mevcut durumun değerlendirilmesi
 • DOGY (Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi)
 • Risk değerlendirme
 • Kaza incelemesi, kök neden analizi ve kaza önleme programı
 • Kimyasal yönetimi ve tehlike iletişimi
 • Makine güvenliği ve makinelerde risk değerlendirme
 • İş izni sistemleri
 • Ergonomik risklerin değerlendirilmesi
 • Acil durum yönetimi
 • Yangın güvenliği
 • İlkyardım organizasyonu
 • Sağlık gözetimi ve işyeri sağlık hizmetlerinin organizasyonu
 • OHSAS 18001 sisteminin kurulması
 • Rehberlik, gözetim ve geri bildirim sağlanması
 • Aralıklı denetim ve raporlama

Bodrum Tıp © Tüm hakları saklıdır – 2023
Görüşme Başlat
Bodrum Tıp
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI