DENETİMLER

Denetimler işçi sağlığı ve iş güvenliğinin pratikte sağlanabilmesi için ilk olarak etkin bir iş sağlığı ve iş güvenliği denetimi organizasyonunun varlığı gerekmektedir. Çünkü tarihsel açıdan baktığımızda en mükemmel ve hatasız işleyen hukuk sistemlerinin bile etkin işleyen bir denetim mekanizması kurmadığı sürece iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılmış tüm düzenlemelerin yalnızca kağıt üzerinde kalmış kurallar silsilesi olarak tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğü yadsınamaz bir gerçektir.

İş sağlığı ve güvenliği denetiminin temel amacı meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapılmış olan yasal düzenlemelerin daha sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Görüşme Başlat
Bodrum Tıp
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI